Product Eigenschappen

DriverAssist software is ontworpen om eindgebruikers te voorzien van de juiste drivers voor de apparaten die zijn verbonden met hun door Windows® bestuurde computersystemen, hierna gedefinieerd als “Hoe Werkt DriverAssist” (“What DriverAssist Does”). Hieronder ook een lijst van functionaliteiten die DriverAssist niet bezit, hierna gedefinieerd als “Wat DriverAssist Niet Doet” (“What DriverAssist Doesn’t Do”) om toekomstige klanten en geregistreerde eindgebruikers volledig inzage te geven in de functionaliteit van de software.

Hoe Werkt DriverAssist:

Voor de Probeerversie en Geregistreerde Eindgebruikers:

 • DriverAssist (‘Software’) kan worden gedownload en geïnstalleerd op een PC die draait onder Windows®.
 • De Software kan, hoewel gelimiteerd maar zonder kosten, door de gebruiker worden getest.
 • De Software scant de PC van de gebruiker op aangesloten apparaten en vergelijkt de status van de gevonden drivers met de allerlaatst uitgebrachte versies op de Software Database.
 • DriverAssist presenteert de gebruiker een lijst met drivers die de Software heeft gemarkeerd als gedateerd of afwezig.
 • De DriverAssist-instellingen kunnen worden aangepast en geven de gebruiker de mogelijkheid om de Software tegelijk met de PC te laten opstarten, dat die meldingen geeft bij het afsluiten en de gewenste taal kan worden gekozen.
 • De gebruiker kan er voor kiezen om systeemapparaten en niet aangesloten apparaten te scannen als extra instelling bij het automatisch selecteren van alle items die na het scannen kunnen worden geüpdatet en ook nieuwe apparaten op de computer kan herkennen.
 • DriverAssist kan door de gebruiker worden ingesteld om een éénmalige scan uit te voeren, maar ook een dagelijkse-, een wekelijkse of alleen op verzoek van de gebruiker. De gebruiker kan er ook voor kiezen om scans uit voeren op bepaalde dagen en tijdstippen.
 • DriverAssist kan zonder problemen van iedere Windows® PC worden verwijderd.
 • DriverAssist kan gegevens uitwisselen met een beveiligde server die relevant zijn voor het dagelijkse gebruik van de Software op de PC van de gebruiker.
 • DriverAssist bepaalt, via communicatie met een beveiligde server, of de licentiecode die door de gebruiker wordt ingevoerd al dan niet geldig is.
 • DriverAssist verstuurt ook belangrijke informatie zoals over het verlopen van de licentie en die voor de gebruiker zichtbaar is onder de ‘About’ tab.
 • De gebruiker kan een hulpverzoek indienen en live met vertegenwoordigers van Software chatten.

Voor Geregistreerde Eindgebruikers:

 • DriverAssist download iedere geüpdate driver van de Software Database en kan die bepaalde drivers vervolgens installeren op het daarvoor geschikte systeem van de gebruiker.
 • De gebruiker kan zelf selecteren en bevestigen welke -zo niet alle- drivers kunnen worden geüpdatet.
 • DriverAssist kan ook links vermelden om de van de Software Database gedownloade drivers handmatig te installeren. Dit is vooral handig voor drivers die de bemoeienis van de gebruiker vereisen om de driverinstellingen bij installatie aan te passen.
 • DriverAssist kan herstelpunten aanmaken van eerder geïnstalleerde drivers alvorens verder te gaan met enige veranderingen die werden voorzien in de ‘Update-All’ modus.
 • De gebruiker kan de backup- en herstelinstellingen instellen onder de ‘Settings’ tab in de Software. Gebruikers kunnen er voor kiezen om herstelpunten automatisch aan te maken, zelf een herstelpunt aan te maken alvorens drivers te vervangen of helemaal geen herstelpunt aan te maken (niet aanbevolen).
 • De gebruiker kan een map op zijn PC aanmaken voor de opslag van de bij de Software gedownloade drivers.
 • De gebruiker kan gebruik maken van de mogelijkheid om nieuwe drivers van DriverAssist automatisch te downloaden.
 • De gebruiker kan de optie voor het opnieuw opstarten van het systeem al dan niet toestaan nadat een driver via de Software is geïnstalleerd.

Wat DriverAssist Niet Doet:

Het dient vermeld dat, indien niet anders aangegeven, DriverAssist geen enkele extra functionaliteit biedt aan de gebruiker. De hieronder genoemde items dienen alleen ter informatie en zijn geen diensten, maar een samenvatting van niet aanwezige functies van de DriverAssist software.

 • DriverAssist spoort geen virussen, malware, spyware, trojans, worms of andere veiligheidsbedrijgingen op voor de PC van de gebruiker.
 • DriverAssist defragmenteert niet de harde schijf dan wel andere schijven die met de computer zijn verbonden.
 • DriverAssist opent geen onbekende bestandstypen.
 • DriverAssist is niet bedoeld om fouten of problemen met de hardware van de computer van de gebruiker te analyseren en is derhalve niet geschikt om die te repareren.
 • DriverAssist kan niet worden geïnstalleerd op mobiele apparaten, tablets en besturingssystemen van Linux® of Apple®. In verband daarmee kan DriverAssist geen drivers vinden voor apparaten die niet onder Microsoft Windows® draaien.

Het openbaar maken van Product Eigenschappen

SafeBytes Software Inc. gelooft in eerlijke reclame. In sommige gevallen staan we partners (filiaalhouders) toe om DriverAssist software te promoten op hun website(s) of in hun reclame-uitingen. SafeBytes Software Inc. doet steekproefsgewijs onderzoek op websites van partners en naar advertenties om te verifiëren of die in overeenstemming zijn met de nationale- en internationale normen en dat die een betrouwbaar beeld geven van de eigenschappen van DriverAssist software.

Iedere Eindgebruiker of toekomstige Eindgebruiker van DriverAssist software wordt dringend gevraagd om voorbeelden van onjuiste productinformatie te melden bij de afdeling ‘SafeBytes Software Inc. Compliance Department’. SafeBytes voert voor alle partners een strikt beleid betreffende reclame; partners die worden betrapt op het onjuist voorstellen van de eigenschappen van DriverAssist worden tijdelijk, dan wel voorgoed, uit het partnernetwerk verwijderd.

Laatst gewijzigd op: 1-12-2015

© 2021 SafeBytes Software Inc.

Trademarks: Microsoft and the Windows® logo are registered trademarks of Microsoft. The information on this page is provided for international purposes only.