English Italian Portuguese Russian Spanish Dutch French German

Algemene Voorwaarden

1. Welkom

Welkom bij DriverAssist.com. DriverAssist.com is eigendom van en wordt geëxploiteerd door SafeBytes Software Inc., een Canadees bedrijf. Dit document vormt een juridisch bindende overeenkomst tussen SafeBytes Software Inc. (“Overeenkomst”) (hierna te noemen “SafeBytes”, “ons”, “wij” en “onze”), de eigenaar van www.DriverAssist.com (” Site “) en alle bijbehorende” Services “met inbegrip van DriverAssist software en u (aangeduid als” u “,” gebruiker “en” uw “), de persoon die wordt gepresenteerd met dit document voor uw akkoord. Als u niet akkoord gaat met een van de genoemde voorwaarden en voorwaarden kunt u stoppen met het gebruik van onze site en diensten onmiddellijk. We kunnen onze voorwaarden van de dienst of de privacy-beleid in de toekomst te wijzigen. U moet akkoord gaan met dergelijke wijzigingen gebruik te blijven maken van onze website en service. Om onze website en service te gebruiken moet u over de leeftijd van 18.

2. Beschrijving van de Dienst

Een volledige beschrijving van DriverAssist de mogelijkheden te zien in ons product Capability Statement.

3. Registratie

Bij een bezoek aan onze Site, zult u niet worden verplicht om ons te voorzien van alle informatie. Echter, als u wenst om onze software te kopen u nodig zal zijn om ons te voorzien van uw naam en e-mailadres. Wanneer u onze Software koopt dient u uw credit cardgegevens aan onze betalingsverwerker. We slaan uw transactiegegevens niet op, want die informatie is onderworpen aan de Servicevoorwaarden en het Pricacybeleid van betalingsverwerker.

4. Gedragsregels

We verwachten dat alle gebruikers om te handelen met respect en fatsoen bij het gebruik van onze Site. Daarom hebben we een aantal regels voor wat je wel of niet te doen. Bij het gebruik van onze site gaat u ermee akkoord dat u niet zult:

 • in strijd met enige bepaling van de wet in de Verenigde Staten, de EU of een land dat u woont van toepassing.
 • in strijd met de toepasselijke wetgeving, verdrag of andere regels van kracht zijn van de Verenigde Staten of enig andere politieke entiteit die rechtsmacht heeft over deze overeenkomst, u, SafeBytes, of de service die we bieden.
 • Hack, crack, phish, SQL injecteren of anderszins interfereren met de integriteit van de computersystemen van onze Dienst, de website of gebruikers.
 • Laat elke bots of andere software te aggregeren of blader onze content.
 • inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van iemand.
 • schande maken iemand of iets te doen dat is illegaal.
 • Gebruik onze site, dienst voor fraude.
 • Zorg voor valse of onjuiste inhoud.
 • Zich een persoon of zakelijke entiteit of een verkeerde voorstelling van uw connectie met een persoon of entiteit.
 • verzamelen of persoonlijke informatie over andere eindgebruikers te slaan.
 • Anders handelen op een wijze die bij SafeBytes ‘eigen goeddunken, is verwerpelijk.

Het niet naleven van deze regels of alle voorwaarden van deze overeenkomst kan leiden tot de beëindiging van uw account of de beperking van de toegang tot deze site. Gaat u ermee akkoord dat wij goeddunken te bepalen of uw acties of gedrag een schending van deze overeenkomst.

5. Verlening van Beperkte licentie te gebruiken Onze Site en Diensten

Wij verlenen u een beperkte licentie om toegang tot onze website en het gebruik van een van onze diensten. Als gebruiker, is de licentie beperkt tot uw persoonlijk gebruik en entertainment. Dit betekent dat u geen toegang tot onze materialen of de site of dienst te verkopen, deel uw licentie voor onze site en service met iemand anders te gebruiken, reverse engineering of anderszins proberen om onze site en service kopiëren, of proberen om geld af van onze site en dienst zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Wanneer u onze software te kopen via onze site, de software is onderworpen aan onze Software Licensing-overeenkomst.

6. Betaling

Onze site is gratis te gebruiken. Echter, als je wilt DriverAssist software te kopen bent u verplicht om uw credit card informatie aan onze derde partij payment processor bieden.

7. Restitutie

Bij SafeBytes, we willen dat u tevreden zijn met onze producten. Daarom bieden wij een 30 dagen geld terug garantie voor onze software. Meldt het ons op support@safebytes.com voor een terugbetaling vragen, en bezoek onze Refund beleid voor meer informatie.

8. Onze Copyright

Gaat u ermee akkoord niet te kopiëren, verspreiden, tonen, verspreiden of anderszins reproduceren van de informatie op onze site, onze service of software zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Dit omvat, maar is niet beperkt tot een verbod op het aggregeren, streaming, kopiëren of anderszins reproduceren van enige inhoud te vinden op de site. Uw kopiëren heeft niet alleen het potentieel om invloed op bepaalde auteursrechten dat we kunnen houden in de inrichting van onze data of punt houden systemen, maar kan ook een inbreuk op het auteursrecht van een derde partij. U het ermee eens dat dit gedeelte beperkt uw rechten meer dan de eenvoudige toepassing van het intellectuele eigendomsrecht zou doen, en vormt een contractuele verplichting te binden aan u voorbij de geldende intellectuele eigendomsrechten.

9. Handelsmerken

“DriverAssist” is een handelsmerk gebruikt door ons, SafeBytes Software Inc., om uniek te identificeren onze service, website en software. Gaat u ermee akkoord niet om deze uitdrukking overal te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Bovendien gaat u ermee akkoord onze handel jurk niet te gebruiken of kopiëren van de look en feel van onze site of het ontwerp, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Gaat u ermee akkoord dat deze paragraaf gaat dan de geldende wetgeving op intellectueel eigendomsrecht, en omvat een verbod op een wedstrijd die de bepalingen van deze paragraaf schendt.

10. COPPA Compliance

U moet minstens 18 jaar oud zijn om onze Site en Service te gebruiken. We verzamelen, verwerken of opslaan van informatie van gebruikers onder de leeftijd van 18 jaar.

11. Beperkingen van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZAL SAFEBYTES, HAAR FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE DAN OOK ALS GEVOLG VAN (I) FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN CONTENT , (II) LETSEL OF MATERIËLE SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN, (III) ENIGE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE SECURE SERVERS EN / OF ENIGE EN ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN / OF FINANCIËLE DAARIN OPGESLAGEN INFORMATIE, (IV) ENIGE ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN DE OVERDRACHT OF VAN ONZE DIENSTEN, (IV) ENIGE BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN, OF IETS DERGELIJKS, DIE KUNNEN WORDEN DOORGEZONDEN AAN OF VIA ONZE DIENSTEN DOOR EEN DERDE PARTIJ EN / OF (V) EVENTUELE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN EEN VAN ONZE SOFTWARE OF VOOR VERLIES OF SCHADE VAN ENIGE SOORT OPGELOPEN ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN ONZE SOFTWARE OF SERVICES, HETZIJ OP BASIS VAN GARANTIE, CONTRACT, OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE , EN OF DE VENNOOTSCHAP IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE VOORGAANDE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING GELDT VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET IN DE BETREFFENDE JURISDICTIE.

IN HET GEVAL VAN EEN PROBLEEM MET DEZE SITE, U AKKOORD DAT UW ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID OPHOUDEN GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. IN HET GEVAL U EEN PROBLEEM OP MET ONZE SOFTWARE OF DIENSTEN DIE U AKKOORD DAT UW ENIGE REMEDIE IS OM TE STOPPEN GEBRUIK VAN ONZE SITE EN SERVICE. IN HET GEVAL DAT ER EEN PROBLEEM MET EEN THRID PARTIJ TIJDENS HET GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN, U AKKOORD DAT UW ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID MET DIE DERDE EN NIET SAFEBYTES. SAFEBYTES IS NIET AANSPRAKELIJK JEGENS U OF AAN DERDEN VOOR ENIGE SCHADE, HARM, LETSEL OF CLAIM DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN EEN GEKOCHTE PRODUCTEN VAN ONZE SITE. DEZE OVEREENKOMST BESCHRIJFT DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN SAFEBYTES, HAAR PARTNERS EN UW EXCLUSIEVE VERHAAL MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN EN HET GEBRUIK.

Voor uw gemak, de volgende zijn enkele belangrijke details van deze overeenkomst die uw rechten en rechtsmiddelen beïnvloeden:

 1. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor enige claim, actie, verzoek, vraag naar arbitrage of rechtszaak beweerde letsel of schade als gevolg van het gebruik van onze website, software of dienst, hetzij in onrechtmatige daad of contract, de wet of eigen vermogen;
 2. Uw vermogen te gebruiken of te interageren met deze website is een voorrecht, geen recht, en we behouden ons het recht voor om elke actie die we achten de juiste te nemen, zonder voorafgaande kennisgeving, op elke schending te voorkomen, af te dwingen enige bepaling, of te corrigeren vermeende schendingen van deze Overeenkomst of een toepasselijke wet naar eigen goeddunken.

SAFEBYTES IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE ANDERE REDEN OF VOOR SCHADE, ZELFS ALS WIJ ZIJN DE HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN HET GEVAL DAT DEZE CLAUSULE VERBODEN OF BEPERKT VAN TOEPASSELIJK RECHT, DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN SAFEBYTES, HAAR PARTNERS EN LEVERANCIERS VOOR ALLE VORDERINGEN MET BETREKKING TOT DEZE OVEREENKOMST WORDEN BEPERKT TOT HET BEDRAG U BETAALD VOOR DE DIENSTEN IN DE TWAALF (12) MAANDEN VOORAFGAAND DERGELIJKE CLAIM.

12. Afwijzing van garanties

ONZE SITE EN SERVICE WORDEN AANGEBODEN “AS-IS”. SAFEBYTES DOET NIET DAT DE SERVICE GESCHIKT OF BESCHIKBAAR IS VOOR GEBRUIK IN ANDERE LOCATIES. DEGENEN DIE TOEGANG OF GEBRUIK VAN DE SERVICE VAN ANDERE LANDEN DOEN DIT OP EIGEN INITIATIEF EN ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR NALEVING VAN DE LOKALE WETGEVING. WE STAAN NIET OF GARANTIE MET BETREKKING TOT DE VERKOOPBAARHEID VAN ONZE DIENSTVERLENING OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. U STEMT ERMEE IN HET VRIJGEVEN VAN DE VS VAN ENIGE AANSPRAKELIJKHEID DIE WE ANDERS KAN HEBBEN VOOR U IN VERBAND MET OF ALS GEVOLG VAN DEZE OVEREENKOMST OF OUR SOFTWARE, REDENEN, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET FALEN VAN ONZE SERVICE, NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD. VOOR ZOVER TOEPASSELIJKE WETGEVING MAG DIT ONTHEFFING VAN AANSPRAKELIJKHEID, U AKKOORD DAT WE SLECHTS AANSPRAKELIJK VOOR DE MINIMALE HOEVEELHEID SCHADE DAT DE WET BEPERKT ONZE AANSPRAKELIJKHEID, INDIEN EEN DERGELIJKE MINIMUM BESTAAT.

WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET NIET VAN DIENSTEN VAN ONS BEDRIJF OF EEN DERDE, INCLUSIEF ENIGE OF STORINGEN TE VERHELPEN, TIJDIGE LEVERING, NIET GEPLANDE, OPZETTELIJK OF ONOPZETTELIJK, OP ONZE SITE, DIE TOEGANG VOORKOMT NAAR ONZE SITE TIJDELIJK OF PERMANENT.

HET VERLENEN ONZE SERVICE AAN U IS AFHANKELIJK VAN UW OVEREENKOMST MET DEZE EN ALLE ANDERE SECTIES VAN DEZE OVEREENKOMST. NIETS IN DE BEPALINGEN VAN DEZE “AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING” AFDELING KAN WORDEN UITGELEGD ALS DE ALGEMEENHEID VAN HET EERSTE PARAGRAAF VAN DIT ARTIKEL LIMIET.

Voor rechtsgebieden die niet toestaan dat we onze aansprakelijkheid te beperken: Niettegenstaande enige bepaling van deze voorwaarden, als uw bevoegd is specifieke bepalingen voor ontheffing of aansprakelijkheid die in strijd zijn met de bovenstaande dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot de kleinste mate van het mogelijke door de wet. Met name in die rechtsgebieden niet toegestaan, we geen aansprakelijkheid voor: (a) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door haar nalatigheid of van een van haar functionarissen, werknemers of agenten; of (b) bedrog; of (c) aansprakelijkheid die niet geoorloofd is uit te sluiten nu of in de toekomst.

ALS U EEN INWONER VAN EEN JURISDICTIES DIE VRAAGT OM EEN SPECIFIEKE VERKLARING BETREFFENDE RELEASE GELDT HET VOLGENDE. BIJVOORBEELD INWONERS VAN CALIFORNIË MOETEN IN DE VOORWAARDE VAN DEZE OVEREENKOMST AFSTAND DE TOEPASSING VAN CALIFORNIA CIVIL CODE SECTION 1542, DIE STELT, “A ALGEMEEN RELEASE NIET GELDT VOOR VORDERINGEN DIE SCHULDEISER NIET WETEN OF VERMOEDEN DAT BESTAAN IN ZIJN OF HAAR FAVOR OP HET MOMENT VAN UITVOEREN VAN DE RELEASE, WAARDOOR INDIEN BEKEND DOOR HEM MOET WEZENLIJK ZIJN GETROFFEN ZIJN OF HAAR SCHIKKING MET DE SCHULDENAAR. “U DOET HIERBIJ AFSTAND DIT GEDEELTE VAN HET BURGERLIJK WETBOEK VAN CALIFORNIË. U DOET HIERBIJ AFSTAND VAN SOORTGELIJKE BEPALING IN DE WET, VERORDENING OF CODE DIE DE ZELFDE INTENTIE OF GEVOLG HEBBEN ALS VOORNOEMDE RELEASE.

13. Vrijwaring

Gaat u ermee akkoord te vergoeden en vrijwaart ons voor alle aanspraken van u of een derde partij die kunnen voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst of de levering van onze service aan u, met inbegrip van schade veroorzaakt door het gebruik van onze website, software en service, of door de schending van deze overeenkomst. U aanvaardt tevens dat je de plicht om ons te verdedigen tegen dergelijke aanspraken en kunnen wij u nodig heeft om te betalen voor een advocaat (s) van onze keuze in dergelijke gevallen. Gaat u ermee akkoord dat deze vergoeding geldt voor die u moet betalen voor onze redelijke advocatenkosten, gerechtelijke kosten en uitgaven. In het geval van een claim, zoals die in deze paragraaf beschreven, kunnen we ervoor kiezen om zich te vestigen met de partij / partijen die de vordering en u aansprakelijk voor de schade, alsof we overgegaan tot een proef.

14. Keuze van wet

Deze overeenkomst wordt beheerst door de wetgeving van de provincie Quebec, Canada. Het aanbod en aanvaarding van dit contract wordt geacht te hebben plaatsgevonden in de provincie Quebec, Canada.

15. Forum van Geschil

In geval van een geschil tussen u en ons, gaat u ermee akkoord dat de juiste forum om dit geschil te brengen zal in een rechterlijke instantie die het dichtst bij Montreal, QC, Canada.

Als u een geschil in een andere dan in overeenstemming met dit deel manier te brengen, gaat u ermee akkoord dat we kunnen bewegen om het te hebben verworpen, en dat u verantwoordelijk bent voor onze redelijke advocatenkosten, gerechtelijke kosten en uitgaven in te doen zal zijn.

U stemt ermee in dat in het geval van een geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst of onze dienstverlening aan u, in het ongelijk gestelde partij die verantwoordelijk is voor de terugbetaling van de winnende partij redelijke advocaatkosten, kosten en uitgaven in verband met het geschil zal zijn.

16. Overmacht

Gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn om je voor iets dat we anders verantwoordelijk voor kan zijn, als het is het resultaat van gebeurtenissen buiten onze controle, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overmacht, oorlog, invasies, oproer, rellen, terrorisme , misdaad, tekorten op de arbeidsmarkt (met inbegrip van legale en illegale stakingen), embargo’s, verstoring post, communicatie onderbreking, defect of een tekort aan infrastructuur, tekort aan materiaal, of een andere gebeurtenis buiten onze controle.

17. Scheidbaarheid

In het geval dat een bepaling van deze overeenkomst onwettig is, in strijd met een andere bepaling van de overeenkomst of anderszins niet afdwingbaar is, zal de overeenkomst van kracht blijven, alsof het was in zonder dat niet-afdwingbare bepaling opgenomen worden opgenomen.

Als twee of meer bepalingen van deze overeenkomst worden geacht in strijd met elkaars werking treedt, moet SafeBytes Software het exclusieve recht om te kiezen welke bepaling van kracht blijft hebben.

18. Derden Links

U kunt in staat zijn om toegang te krijgen van derden links op onze website. Hoewel we proberen onze website zo veilig mogelijk te houden, kunnen we niet beoordelen alle links en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud op websites van derden. Wees voorzichtig bij het klikken op een derde partij koppelingen. U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk voor de toegang tot alle links van onze website naar een site van derden.

19. Niet-Waiver

Wij behouden ons alle rechten toegestaan om ons in het kader van deze overeenkomst en overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke wetgeving. Onze niet-naleving van een specifieke bepaling of bepalingen van deze Overeenkomst of de toepasselijke wetgeving moet niet worden opgevat als onze afzien van het recht op dezelfde bepaling onder dezelfde of verschillende omstandigheden af te dwingen op enig moment in de toekomst.

20. Beëindiging en Annulering

Wij kunnen uw account of onze levering van onze service aan u, naar eigen goeddunken te beëindigen zonder opgaaf van redenen, maar zullen we streven naar een tijdige verklaring in de meeste gevallen te verstrekken. U kunt uw account op elk moment annuleren; hoe kunnen wij uw gegevens bewaren voor een periode van maximaal 2 jaar.

21. Opdracht

U mag uw rechten en / of verplichtingen op grond van deze overeenkomst aan een andere partij zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij kunnen onze rechten en / of verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst aan een andere partij naar eigen goeddunken toe te wijzen.

22. Wijzigingen

We kunnen deze Overeenkomst van tijd tot tijd te wijzigen. Wanneer we deze overeenkomst wijzigen, zullen we deze pagina bij te werken en geven de datum dat het laatst is gewijzigd. U dient deze pagina te bezoeken elke keer dat je naar onze site en te lezen en ermee instemmen als de datum voor het laatst gewijzigd recenter is dan de laatste keer dat u de overeenkomst overeengekomen. U moet akkoord gaan met de wijzigingen als voorwaarde voor uw voortdurende gebruik van onze website en service. Als u niet akkoord gaat, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van onze website en service en ons te melden van uw weigering om in te stemmen per e-mail te sturen naar support@safebytes.com.

23. California gebruikers en bewoners

Op grond van California Civil Code Section 1789,3 moeten vragen over prijzen, klachten, of vragen over SafeBytes Software worden gericht aan onze agent voor kennisgeving en verzonden via aangetekende post naar:

SafeBytes Software Inc.
2001 University Street
Suite 1700
Montreal, Quebec, H3A 2A6, Canada
support@safebytes.com

Ten slotte worden Californië gebruikers ook recht op de volgende specifieke aankondiging rechten van de consument: De Klacht Assistance Unit van de afdeling Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs kan schriftelijk op 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, of worden gecontacteerd per telefoon op (916) 445-1254 of (800) 952-5210.

Laatst gewijzigd op: 1-12-2015

© 2016 SafeBytes Software Inc.

Handelsmerken: Microsoft, Windows logo’s zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft. Disclaimer: SafeBytes Software Inc. is een Microsoft Gecertificeerd Partner.